Watertoren Bussum

Duurzaamste bedrijfsgebouw 2011

Evion Bouwconsult BV - Project Watertoren Bussum
Evion Bouwconsult BV - Project Watertoren Bussum
Evion Bouwconsult BV - Project Watertoren Bussum
Evion Bouwconsult BV - Project Watertoren Bussum

De Bussumse Watertoren is een ontwikkeling van het Bussums Watertoren Collectief (BWC), een initiatief van Nibe, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, en Vocus Architecten. Het complex bestaat uit een gerenoveerde watertoren en een kantoorpaviljoen met een oppervlakte van circa 4.400 m2 bvo. De bestaande kop van de watertoren is vervangen door een glazen kop, waarin kantoorunits zijn ondergebracht en een panoramaruimte van waar uitzicht op de wijde omgeving mogelijk is. Het paviljoen bestaat uit drie kantoorlagen, waaronder de parkeergarage en de technische ruimte liggen.

Het complex is geheel CO2-neutraal en heeft een Milieu-Index-Gebouw van 1.028 volgens de GreenCalc+ methode. Op 20 maart 2011 is de watertoren uitgeroepen tot het duurzaamste bedrijfsgebouw van Nederland. Om dit mogelijk te maken wordt, naast o.a. systemen voor betonkernactivering en warmte-koudeopslag, de eigen energie opgewekt door middel van windmolens, zonnecellen en een bio-warmtekrachtkoppeling. Naast het kantoor ligt een helofytenfilter, waarin het eigen afvalwater wordt gezuiverd. Het afkomende schone water wordt in het terrein geloosd.

 

Opdrachtgever: Bussums Watertoren Collectief
   
Plaats: Bussum
   
Diensten: projectmanagement uitwerkingsfase
ontwerpcoördinatie
opstellen meetrapport NEN 2580