NOVIB Den Haag

begeleiden nieuwbouw en renovatie

Evion Bouwconsult BV - Project NOVIB Den Haag
Evion Bouwconsult BV - Project NOVIB Den Haag
Evion Bouwconsult BV - Project NOVIB Den Haag
Evion Bouwconsult BV - Project NOVIB Den Haag

Door een projectontwikkelaar werd aangeboden een monumentaal pand van 6.000 m2 bvo te renoveren en verder circa 2.000 m2 bvo bij te bouwen. Teneinde vat te krijgen op de kwaliteit werd een technisch PvE in de vorm van een globaal prestatiebestek opgesteld, dat als basis voor het uitwerken van de plannen heeft gediend. Tijdens de uitvoeringsperiode zijn, los van de organisatie van de projectontwikkelaar, inspecties uitgevoerd en is zorg gedragen dat de aanbevelingen werden doorgevoerd.

Opdrachtgever: NOVIB
   
Plaats: Den Haag
   
Diensten: beoordelen ontwikkeling
opstellen globaal prestatiebestek
controleren ontwerptraject
inspectie van de uitvoering