Meetrapport NEN 2580

NEN 2580

Een meetcertificaat opgesteld conform NEN 2580 wordt bij de commerciële verhuur van kantoren, bedrijfs- en winkelruimten gebruikt om tot een eenduidige toerekening van de huur en de servicekosten te komen. Op een NEN 2580 meetcertificaat staan de bruto vloeroppervlakte (BVO) en de verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) vermeld. In een bijbehorende meetstaat worden de diverse oppervlakten uitgesplitst naar gebouw, verdieping en/of bouwdeel met eventueel een onderverdeling naar de diverse gebruiksfuncties (kantoor, horizontaal verkeer, sanitaire ruimten etc.). Het meetcertificaat, de meetstaat en de bijbehorende tekeningen worden in een overzichtelijk Meetrapport NEN 2580 aangeleverd.

Op verzoek kan een verdeelstaat van de ruimten worden toegevoegd, uitgesplitst naar de diverse huurders of gebruikers, inclusief een toerekening van de algemene ruimten. Hierbij wordt een Excel file geleverd, waarin mutaties zelf kunnen worden bijgehouden. Een voorbeeld huurverdeelstaat is te downloaden.

Gecertificeerde meetrapporten NEN 2580

Evion Bouwconsult is sinds juli 2018 het eerste bureau dat gecertificeerde meetrapporten NEN 2580 maakt volgens de “Erkenningsregeling voor Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581” van SKG-IKOB. Het Certificaat van Erkenning is te downloaden. De certificering is opgezet vanuit vereniging De Vierkante Meter.

Evion Bouwconsult stelt sinds 1994 meetrapporten op en heeft al meer dan 3.000.000 m² gemeten. Verder is Evion Bouwconsult, namens vereniging De Vierkante Meter, medeopsteller van de Nederlandse Technische Afspraak NTA 2581 "Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580. In NTA 2581 zijn kwaliteitseisen en waarborgen opgenomen om een goed meetrapport NEN 2580 op te stellen. Onze meetrapporten voldoen hier ruimschoots aan.

In NTA 2581 zijn twee typen meetcertificaten gedefinieerd:
A:   gebouw op locatie gecontroleerd op maatvoering en ruimtegebruik
B:   gebouw niet op locatie gecontroleerd

De kosten voor het opstellen van een meetrapport zijn afhankelijk van diverse factoren. In overleg met u worden uw wensen geïnventariseerd en stellen wij een offerte op maat op. En mocht u al een meetrapport NEN 2580 hebben en hier vragen over hebben, dan zijn wij bereid te bemiddelen.

Referenties meetrapporten NEN 2580:

 • distributiecentrum, ca 210.000 m² bvo, Maasvlakte
 • distributiecentrum, ca 105.700 m² bvo, Venlo
 • bibliotheek/kantoren/winkels, ca 5.400 m² bvo, Spijkenisse
 • scholencomplex, ca 91.400 m² bvo, Den Haag
 • kantoor- en bedrijfsgebouw, ca 12.200 m² bvo, Rotterdam
 • distributiecentrum, ca 33.000 m² bvo, Utrecht
 • kantoor- en bedrijfsgebouw, ca 18.600 m²  bvo, Roermond
 • kantoorgebouw, ca 48.000 m² bvo, Groningen
 • winkel, ca 200 m² bvo, Zierikzee
 • kantoorgebouw, ca 21.700 m² bvo, Capelle a/d IJssel
 • kantoorgebouw, ca 14.400, Den Haag
 • distributiecentrum, ca 27.500 m² bvo, Ede
 • kantoorgebouw, ca 31.000 m² bvo, Amsterdam
 • winkel, 114 m² bvo, nijmegen
 • winkelcentrum, ca 21.200 m² bvo, Gouda
 • kantoorgebouw, ca 4.000 m² bvo, Rijswijk
 • kantoor- en bedrijfsgebouw, ca 9.800 m² bvo, Den Haag
 • kantoorgebouw, ca 8.200 m² bvo, Utrecht
 • woonzorgcentrum, ca 40.000 m² bvo, Haarlem
 • kantoorgebouw, ca 13.400 m² bvo, Haarlem
 • kantoorgebouw, ca 8.000 m² bvo, Maastricht
 • bedrijfsruimte, ca 22.500 m² bvo, Doetinchem
 • bedrijfsgebouw, ca 1.100 m² bvo, Amsterdam
 • kantoorgebouw, ca 147.000 m² bvo, Rijswijk
 • diverse woningbouwcomplexen, GO-metingen
Evion Bouwconsult BV - NEN 2580 406
Evion Bouwconsult BV - NEN 2580 1219
Evion Bouwconsult BV - NEN 2580 1265
Evion Bouwconsult BV - NEN 2580 1294
Evion Bouwconsult BV - NEN 2580 1387
Evion Bouwconsult BV - NEN 2580 1437