Advies & Management

Al 25 jaar adviseert en begeleidt Evion Bouwconsult bedrijven, overheidsinstanties en instellingen bij hun huisvesting, zowel bij nieuwbouw, verbouw, uitbreiding als renovatie. Wij staan uw organisatie terzijde van concept tot ingebruikneming.

Het zwaartepunt van onze advisering ligt in de voorbereidingsfase waarin, voorafgegaan door gedegen onderzoek naar uw wensen en behoeften, haalbare plannen tot stand komen die rekening houden met de structuren van uw organisatie. Aan de hand van een huisvestingsonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe beter gefunctioneerd en gecommuniceerd kan worden. In relatie hiermee kan worden bezien hoe met innovatieve werkmethoden een verbetering van het werkproces bewerkstelligd kan worden.

Onze passie vertaalt zich in oplossingen die passen bij onze klanten

De resultaten van het huisvestingsonderzoek vormen het uitgangspunt voor de te maken ontwerpen en technische specificaties waarin logistieke en technische randvoorwaarden samenhangen met budget, planning en kwaliteit. Door deze geïntegreerde aanpak zorgen wij voor een efficiënte en geslaagde totstandkoming van uw project.

PROJECTDEFINITIE
Wij zorgen voor een balans tussen verwachtingen en haalbaarheid

Voor de aanvang van uw project leggen wij in een plan van aanpak uw doelstellingen vast, en geven onder meer aan hoe de communicatielijnen tijdens het proces zullen lopen. Hiermee ontstaat een duidelijk raamwerk waarbinnen elke deelnemer zijn eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.

Bij de start van een project inventariseren wij kenmerkende structuren van uw organisatie en onderzoeken uw wensen en behoeften. Daarbij kijken wij ook naar specifieke voorzieningen zoals een datanetwerk, een toegangscontrolesysteem, een bedrijfskeuken en dergelijke. Verder maken wij voor u concepten voor productielay-outs en werkplekinvullingen.

Tegelijkertijd beoordelen wij de financiële haalbaarheid van een aantal mogelijke varianten en stellen wij realistische investeringsramingen op. De verzamelde gegevens analyseren en vertalen wij in functionele en technische programma's van eisen, waarbij wij alle uitgangspunten eenduidig vastleggen. Waar nodig voegen wij functionele lay-outs toe.

ONTWERPCOÖRDINATIE
Betrokkenheid en vakmanschap voor het beste resultaat

Op basis van de programma's van eisen maken de architect en de overige adviseurs, waaronder installatiedeskundigen, hun ontwerpen. Met behulp van een speciaal computerprogramma kunnen wij de plattegronden en indelingen optimaliseren. U krijgt hiermee direct visueel inzicht in het beoogde eindresultaat.

Evion Bouwconsult coördineert tijdens het ontwerpproces de betrokken disciplines en zorgt ervoor dat de ontwerpen op elkaar worden afgestemd, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten als leidraad dienen. De definitieve ontwerpen en bestekken worden gecontroleerd op samenhang en volledigheid.

PROCES- EN PROJECTMANAGEMENT
Onze focus ligt op resultaat

Tijdens de uitvoering houden wij toezicht op de kwaliteit, bewaken de voortgang en kosten en rapporteren hierover aan u.

Tenslotte begeleiden wij u bij het gedetailleerd invullen van de werkplekken en staan u bij met de inrichting en de verhuizing.

Na afronding van het project bieden wij u alle gegevens die tijdens het bouwproces zijn verzameld overzichtelijk aan. Deze kunt u gebruiken voor uw interne organisatie en bij het beheer van het gebouw.